Редколегія видання

Головний редактор:

 • Попович Ігор Степанович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

Заступник головного редактора:

 • Бабатіна Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

Відповідальний секретар:

 • Крупник Іван Романович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

Члени редакційної колегії:

 • Борисюк Алла Степанівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології та філософії Буковинського державного медичного університету;
 • Володарська Наталія Дмитрівна – кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України;
 • Галян Ігор Михайлович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Даукша Лілія Марьянівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Білорусь);
 • Джумажанова Гульжанар Какімжанівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Державного університету імені Шакаріма міста Семей (Казахстан);
 • Жидко Максим Євгенович – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 • Завацький Вадим Юрійович - доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 • Каменова Димитрина Кирилова – доктор педагогіки, професор кафедри соціального управління і педагогіки Варненського університету менеджменту (Болгарія);
 • Ковальчук Зоряна Ярославівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Мухамедова Дільбар Гафурджанівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Національного університету Узбекистана імені Улугбека (Узбекистан);
 • Олейник Нарміна Оруджівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
 • Орап Марина Олегівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університет імені Володимира Гнатюка;
 • Панов Микита Сергійович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»;
 • Пілецька Любомира Сидорівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • Тавровецька Наталія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
 • Ткач Богдан Миколайович – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України;
 • Цибуляк Наталія Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету;
 • Щербак Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка;
 • Яковлєва Світлана Дмитрівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету;
 • Яцюк Анастасія Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.