ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО Я У ОСІБ ІЗ РОЗЛАДАМИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

  • Тетяна Іванівна Щербак
Ключові слова: образ фізичного Я, образ тіла, анорексія, булімія, дисморфофобія

Анотація

Мета. Метою дослідження є теоретичне вивчення та емпіричне дослідження психологічних особливостей образу фізичного Я у осіб із розладами харчової поведінки.

Методи. Дослідження проводилося на базі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Дослідженням було охоплено 163 студенти Інституту педагогіки і психології.

З метою емпіричного дослідження психологічних особливостей образу фізичного Я у осіб із розладами харчової поведінки нами були використані такі психодіагностичні методики: 1) методика дослідження самоставлення до образу Фізичного Я (А. Г. Черкашина); 2) опитувальник образу власного тіла (О. А. Скугаревський та С. В. Сивуха); 3) шкала оцінки харчової поведінки (англ. Eating Disorder Inventory, скор. EDI) (D. M. Garner, M. P. Olmstead, J. P. Polivy); 4) ЕАТ-26; 5) методика Дембо-Рубінштейн (модифікація Прихожан).

Результати. За результатами емпіричного дослідження можемо констатувати, що серед обраної нами загальної вибірки майже кожна десята особа належить до категорії осіб з розладами харчової поведінки. В межах дослідження аспектів фізичного образу Я останніх, з’ясовано, що: більшість студентів на низькому рівні оцінюють свої анатомічні (обличчя в цілому, фігура, ноги, руки), функціональні (витривалість, сила, гнучкість, швидкість та спритність) та соціальні характеристики (одяг, аксесуари і косметика), відтак за цими параметрами фізичний образ Я постає негативним. Досліджені із розладами харчової поведінки мають дуже високий рівень домагань та низький рівень самооцінки, зокрема таких характеристик як зовнішність і фігура. Тобто вони не задоволені собою і прагнуть досягти ідеалу фізичного образу Я.

Висновки. Негативний образ фізичного Я сприяє появі дисфункціональних переконань щодо ваги і форми тіла. Неприйняття своєї зовнішності, негативна оцінка фігури і ваги штовхає до пошуку різних способів реконструкції власного тіла, які найчастіше приносять шкоду фізичному та психічному здоров’ю. Порушення образу фізичного Я підвищує ризик появи анорексичної та булімічної патології.

Посилання

1. Авдюнина Н. А. Образ тела как компонент самосознания в юношеском возрасте. Вестник ассоциации ВУЗов туризма и сервиса. 2016. № 2. С. 77–85.
2. Гурвич И. Н., Антонова Н. А. Психологическая детерминация пищевого поведения студенческой молодежи. Вестник СПбГУ. 2012. № 2. С.42–47.
3. Дашкина Л. Р., Хузина Г. Р. Нервная анорексия в структуре нарушений пищевого поведения. Современная медицина. 2016. № 1. С. 75–77.
4. Дурнева М. Ю. Формирование пищевого поведения: путь от младенчества до подростка. Обзор зарубежных исследований. Клиническая и специальная психология. 2015. № 3. C. 1–19.
5. Зинченко С. Н., Козачук В. Г., Чурсина Л. В. Клинические и психологические аспекты нарушения пищевого поведения у подростков. Современная педиатрия. 2016. № 7(79). С. 125–130.
6. Зубович А. И., Кузьмичева О. Н, Строкова Т. В., Павловская Е. В. и др. Нервная анорексия у детей и подростков: актуальные вопросы диагностики и лечения. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. 2013. № 3. С. 75–84.
7. Капустина В. А., Митрофанова Є. А. Взаимосвязь собственной внешности и Я-концепции подростков (в контексте профилактики растройств пищевого поведения в подростковом возрасте). Сибирский педагогический журнал. 2016. № 6. С. 84–89.
8. Кузнецова М. М. Теоретический анализ проблемы нарушения пищевого поведения. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2015. 51. С. 141–149.
9. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. СПб.: Речь, 2005. 445 с.
10. Соколова Е. Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М. : Изд-во МГУ. 1989. 215 с.
11. Фролова Ю. Г. Психосоматика и психология здоров’я. Мн.: ЕГУ. 2003. 172 с.
12. Шебанова В. І., Шебанова С. Г. Феноменологічна специфіка внутрішньої тілесності. Вісник післядипломної освіти. 2012. 8. С. 338–343.
13. Stice E., & Shaw H. (2004). Eating disorder prevention programs: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 130, 206–227.
14. Striegel-Moore R. H., Franko D. L., Thompson D., Barton B., Schreiber G. B., & Daniels S. R. (2005). An empirical study of the typology of bulimia nervosa and its spectrum variants. Psychological Medicine, 35, 1563–1572.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
104-111
Розділ
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ