ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ЖІНОК З ОНКОЛОГІЧНИМИ ХВОРОБАМИ

  • Ірина Вікторівна Сергет
Ключові слова: вітальна загроза, особистісна ідентичність, професійна ідентичність, особисто-психічні прояви, онкологічно хворі, онкологічний діагноз

Анотація

У статті розглядаються аспекти соціальної адаптації хворих жінок з підтвердженим онкологічним діагнозом, соціально-психологічні особливості осіб цих хворих. Мета дослідження полягає у теоретико-емпіричному дослідженні психологічних аспектів соціальної адаптації жінок з онкологічними хворобами. Методи дослідження. З метою вирішення поставлених дослідницьких задач в роботі була використана низка методів, а саме: теоретико-методологічний аналіз, систематизація та узагальнення психологічних даних за проблемою дослідження. Емпіричними методами дослідження були обрані «Методика вивчення особистісної ідентичності» та «Методика вивчення професійної ідентичності» Л.Б. Шнейдер, опитувальник «Шкала самотності» Д. Рассела, Л. Пепло, М. Фергюсона. Статистичні методи дослідження: методи математичної статистики, порівняльний аналіз, коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона. У дослідженні взяли участь дві групи жінок. Загальний обсяг вибірки склав 40 осіб У першу групу увійшли жінки, які працюють в «Херсонському обласному онкологічному диспансері», в другу, увійшли пацієнтки гінекологічного та радіологічного відділення онкологічного диспансеру м. Херсону, які знаходяться на стаціонарному та амбулаторному лікуванні з тривалістю хвороби до 6-ти місяців з гінекологічною сферою ураження. У досліджених було проведене оперативне лікування. Жодна з досліджуваних не була в термінальному стані і з медичної точки зору хвороба мала позитивний прогноз. Результати дослідження. За результатами нашого дослідження встановлено, що у людини під час онкологічного захворювання порушується як біологічний аспект існування, так і соціальний контекст, в якому розгортається життя хворої людини. Отримані нами дані вказують на специфіку психологічних аспектів соціальної адаптації жінок хворих на онкологію, дають змогу визначити напрям психологічної допомоги даної категорії хворим з орієнтацією її на переосмислення ситуації в житті, корекцію систем взаємодій, розширення перспектив майбутнього. Висновки. На підставі отриманих результатів дослідження ми бачимо, що вже на початкових термінах захворювання починають простежуватися зміни в міжособистісних відношеннях та прийняття ролі хворої, що зменшує розуміння життя, дає негативний колір життєвій ситуації, звужує часові перспективи, змінює життєву стратегію в цілому. Відбувається переосмислення особистого життя, що є етапом придбання нової ідентичності.

Посилання

1. Герасименко, В. Н., Тхостов, А. Ш. Психологические и деонтологические аспекты реабилитации онкологических больных. Журнал клинической психоонкологии. 2002. № 2. С.65 – 75.
2. Русина, Н. А. Эмоции и стресс при онкологических заболеваниях. Мир психологии. 2002. №6. С. 215 – 260.
3. Сотников, В. А. Клинико-психологический контур критической жизненной ситуации онкологического заболевания: теоретический аспект. Научное мнение. 2013. № 9. С. 236 – 241.
4. Федоренко, З. П., Гулак Л. О., Михайлович Ю. Й. Рак в Україні. 2014 – 2015 [Електронний ресурс] / ред. О. О. Колеснік. К. : Національний ін-т раку, 2016. Режим доступу: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_17/index.htm
5. Хомич, Г. О. Психологічна допомога онкохворим у процесі консультування. Проблеми сучасної психології. 2011. № 13. С. 596 – 605.
6. Юркова, Г. А., Романова О. В. Психологические особенности смысловой сферы онкологических больных. Будущее клинической психологии. Пермь, 2008. С. 89 – 94.
7. Psycho-Oncology / J. C. Holland, W. S. Breitbart, P. B. Jacobsen, M. J. Loscalzo, R. McCorkle, P. N. Butow (Eds.). Oxford University press, 2015. 772 p. doi: 10.1093/med/9780199363315.001.0001
8. Rand, K. L. Banno, D. A., Shea, A. M., Cripe, L. D. Life and treatment goals of patients with advanced, incurable cancer. Supportive Care in Cancer. 2016. Vol. 24, Issue 7. – P. 2953-2962. doi: 10.1007/s00520-016-3113-6
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
99-103
Розділ
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ