ДИТЯЧІ СТРАХИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ У ДІТЕЙ З НЕПОВНИХ РОДИН

  • Тетяна Олександрівн Борщова
  • Іван Романович Крупник
Ключові слова: причини виникнення страхів, ірраціональні та соціально обумовлені страхи, неповна родина, вікові особливості психіки дитини

Анотація

Мета. Зважаючи на важливість психоемоційного здоров’я дітей та виявлення чинників які впливають на нього метою наших наукових розвідок є теоретичний аналіз та емпіричне дослідженняпсихологічних особливостей проявів страхів у дітей дошкільного віку в залежності від типу сім’ї.

Методи. Теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, інтерпретація та систематизація – для з’ясування стану розробленості проблеми. Емпіричні: методика «Страхи в будиночках» – для виявлення найбільш актуальних страхів у дітей дошкільного віку.

Результати та висновки. Під час аналізу емпіричних даних виявлено, що виникнення та прояви «вікових» страхів залежить від типу родину у якій живе дитина.Порівняльний аналіз результатів емпіричного дослідження особливостей дитячих страхів у дітей з повних та неповних родин дав змогу виявити значущі розбіжності у домінуючих страхах, а отже тип родини впливає на диференціацію домінуючих страхів. Особливо слід відмітити високий відсоток у вибірках респондентів з неповних родин, показника страху втрати рідних, що свідчить про проблемну ситуацію у системі «батьки-діти». Слід зазначити що значні показники інших страхів у дітей з неповних родин свідчать про велику емоційну неврівноваженість, оскільки у них превалюють ірраціональні страхи (страх темряви, страх жахливих снів), які не виконують позитивних функцій, лише дезадаптують психіку дитини, заважають особистості розвиватись. Нестача спілкування з матір’ю або батьком у неповній родині, ведуть до незадоволення потреб у любові та прийнятті і, як наслідок – більша вразливість емоційної сфери.

На відміну від респондентів з неповних родин, у дітей з повних сімей страхи соціально обґрунтовані (страх війни, військової техніки), що вказує на адекватну, захисну реакцію на сьогодення. Ми можемо припустити що спілкування у системі «чоловік-дружина», при обговоренні болючих тем суспільства, впливає на виникнення страхів: війни та військової техніки у дитини.

Посилання

1. Аландаренко Ю. Страхи дітей. Шляхи подолання: семінар-тренінг для вчителів молодших класів. Шкільному психологу. Усе для роботи: Науково-методичний журнал. 2014. № 9. С.26-30.
2. Бабарикіна І.В. Психологічні особливості корекційної роботи зі шкільними страхами. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. Харків: ХНУ, 2011. Вип. 45. № 937. С. 18-20.
3. Крупник І.Р. Психолого-педагогічна програма «Співпраця»: досвід впровадження Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2017. Вип.1. Том 2. С. 82-86.
4. Томчук С.М. Психокорекція страхів у школярів засобами когнітивно-поведінкової психотерапії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки: збірник. К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009.
5. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. К.: ДЦССМ, 2003.132 с.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
58-63
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ