ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

  • Світлана Іванівна Бабатіна
  • Олена Олександрівна Швестко
Ключові слова: розлади аутистичного спектру, батьки дітей з аутизмом, батьківські установки, емоційні стосунки у сім’ї, концентрація на дитині

Анотація

Мета. Метою дослідження є з’ясування соціально-психологічних особливостей батьківського ставлення до дітей з аутизмом. У дослідженні взяли участь 60 батьків дітей з аутизмом.

Методи. Для реалізації поставленої мети використано такі методи та методики дослідження: аналіз, систематизацію і узагальнення літературних джерел, опитувальник батьківських установок PARI (Е. Шеффер, Р. Белл), тест батьківського ставлення (А. Варга, В. Столін) опитувальник емоційних відносин у сім’ї (О. Захарова), «Шкала диференційних емоцій» (К. Ізард), методика визначення домінуючого стану (Л. Куліков).

Результати. Теоретичний огляд проблеми дозволив визначити сутність батьківського ставлення в цілому та деякі особливості сімей, що виховують дитину з аутизмом. Емпіричне дослідження дозволило встановити, що основними почуттями батьків дітей з аутизмом є страх та провина, найбільш вираженими є такі характеристики емоційних стосунків у сім’ї: надання емоційної підтримки, здатність сприймати стан дитини, переважаючий емоційний фон взаємодії. Серед батьків переважає надмірна концентрація на дитині, в цілому у них позитивне або нормальне ставлення до дітей.

Висновки. Отримані результати дозволяють стверджувати про наявність прямих зв’язків між показниками батьківських установок та параметрами емоційної взаємодії, домінуючими станами, домінуючими емоціями батьків дітей з аутизмом. Надмірна концентрація на дитині породжує страх та тривогу за дитину з аутизмом, почуття провини перед нею, а також емоційний фон взаємодії з нею. Безумовне прийняття дитини такою, якою вона є, радість від спілкування з нею, бажання надати їй емоційну підтримку породжує кооперацію батьків з дитиною. Тоді як стійкий емоційний тон батьків впливає на прийняття дитини, а страх та гнів батьків породжує відкидання дитини. Наявний прямий зв’язок між домінуючими емоціями та домінуючими станами батьків дітей з аутизмом. Страх, почуття провини та горя, які відчувають батьки дитини з аутизмом та надання емоційної підтримки дитині буде породжувати низький тонус, тривогу, нестійкість емоційного фону, безпорадність, втому, пригніченість.

Посилання

1. Агавелян О.К. Социально-перцептивные особенности детей с нарушениями развития. Челябинск: Издатель Татьяна Лурье, 1999. 356 с.
2. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания. М.: Смысл, 2002. 480 с.
3. Беттельхейм Б. Пустая крепость. Детский аутизм и рождение Я. М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2013. 480 с.
4. Керре Н.О. Особенности социального окружения детей с аутизмом Аутизм и нарушения развития. 2010. № 4 (31). С. 13-20.
5. Кондратьева Т.В. Особенности функциональности семейных систем, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра: Эмпирическое исследование. Самара, 2012. 29 с.
6. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2006. С. 93-118.
7. Морозова В.И. Особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих дошкольников с расстройствами аутистического спектра Международный студенческий научный вестник. 2015. № 3. С. 38-46.
8. Нестерова А.А., Ковалевская Н.А. Жизнеспособность и стратегии совладания матерей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра Вестник МГОУ. Серия : Психологические науки. 2015. №3. С. 38-46.
9. Никольская О.С., Баенская Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. М.: Теревинф, 2016. 288 с.
10. Царькова О.В. Особливості допомоги батькам, які виховують дітей з особливими потребами Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України : Проблеми сучасної психології. 2014. Випуск 23. С. 687-697.
11. Цветков А.В. Нейропсихология аутизма и депрессии. М.: Спорт и культура, 2015. 96 с.
12. Donelly L.J. Parent-child Interaction in Children with Autism Spectrum Disorder Who Vary in Symptom Severity and Level of Functioning: dis.... Doctor of Philosophy. Columbia university, 2015. 246 p.
13. Golden T.X. Parents in relationships with their children with autism : a qualitative study: dis. ... Doctor of Philosophy. The University of Utah, 2012. 192 p.
14. Haisley L.D. Parenting Stress in Parents of Young Children with Autism Spectrum Disorders: The Role of Child Characteristics and Social Support: dis. ... Candidate of Psychology. University of Connecticut Graduate School, 2014. 83 p.
15. Lambrechts G. Parenting behavior among parents of children with autism spectrum disorder Research in Autism Spectrum Disorders. 2011. № 5. P. 1143-1152.
16. Meirsschaut M., Roeyers Н., Warreyn Р. Parenting in families with a child with autism spectrum disorder and a typically developing child : Mother's experiences and cognitions Research in Autism Spectrum Disorder. 2010. Volume 4. Issue 4. P. 661-669.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
7-15
Розділ
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ